Páginas

segunda-feira, 12 de agosto de 2013

Chaqueta circular en ganchillo

Fai tempo que tiña estas imaxes no escritorio do ordenador, pero entre unhas cousas e outras quedouse ahí, paradas....

Hace tiempo que tenía estas imágenes en el escritorio del ordenador, pero entre unas cosas y otras se habían quedado ahí, paradas...

A miña amiga Leo, de Como pez en el agua, é unha bailarina de claqué estupenda. Sempre me falaba de que gostaba ter unha chaquetiña para por nos ensaios e non coller frío.

Mi amiga Leo, de Como pez en el agua, es una bailarina de claqué estupenda. Siempre me habla de que le gustaría tener una chaquetita para poner en los ensayos y no cojer frío.

O seu aniversario foi en Marzo (dende entón teño as imaxes :P) pensei que podería se un agasallo práctico para ela.

Su cumpleaños fue en Marzo (desde entonces tengo las imágenes :P) pensé que podría ser un regalo muy práctico para ella.

O patrón é moi básico, traballar en circular e posteriormente incorporar as mangas. 
El patrón es muy básico, se trabaja en círculo y posteriormente se incorporan las mangas.


Está feito en lá de merino verde, traballado cunha agulla do número 6.
Está hecho en lana de merino verde, trabajado con una aguja del número 6.

Aquí están as fotos, feitas na súa tenda-obradoiro.
Aquí están las fotos, hechas en su tienda-taller.
2 comentários:

Anímate a Comentar