Páginas

quinta-feira, 21 de março de 2013

Preparando a feira da primaveira ❤

Xa chegou a primaveira, e dentro de pouco a Feira da Primaveira do Barrio de San Pedro (o millor barrio do mundo mundial), o noso barrio!!!

Como en edicións anteriores O sol de inverno e Gatatola montan un pequeno postiño coas súas creacións.

De momento estou ganchillando unha colección de "Minimais" pequenos amiguiños do mundo animal para facerlle compañía ás nosas crianzas.


Un minisaurio moi amoroso


Unha escolma de amistades animais e non tan animais

As rás máis molonas da charca

De cores, coelliñas moi bolechiñas

Xica a coelliña de grandes orellasCoseConMigo un Sarouel ❤❤

As intimidades desta labor.

A tea e as medicións:
Dawn recomendaba, na súa proposta, unha tea elástica. Eu tiña ese retal tan estupendo na casa e quería darlle uso. Unha tea finiña pero con consistencia, tendo en conta o inverno galego resultaba unha boa elección. Así podo usalo dende xa. Pouco vrao temos nestas terras norteñas.

A tea e as medicións:
Dawn recomendaba, en su propuesta, una tela elástica. Tenía ese retal tan estupendo en casa y quería usarlo en algún proyecto. Una tela finita pero con consistencia, teniendo en cuenta el invierno gallego, resultaba una buena elección. Puedo usarlo desde ya. Poco verano tenemos por estas tierras del Norte

Pero non é elástica, así que, tiven que ampliar un pouco o patrón no contorno de perna. Medir, medir, meeeeedir... ejem, ao non ser elástica non tiven en conta que á medida tiña que aumentarlle uns centimetros de mais para que non quedara tan axustada. Tocoume descoser e recoser (menos mal que deixara un amplo marxe de costura).

Pero no es elástica, así que, tuve que ampliar un poco el patrón en el contorno de pierna. Medir, medir, meeeeedir...ejem, al no ser elástica no tuve en cuenta que a la medida tenía que aumentarle unos centimetros más para que no quedara tan ajustada. Al final me tocó descoser y recoser (menos mal que dejara un amplio margen de costura)

O resultado: unhas costuras con algunhas curvas ao límite. Non sei canto me van durar os pantalón, pero benvidos son!!!

El resultado: unas costuras con algunas curvas al límite. No se cuanto me van a durar los pantalones, pero bienvenidos son!!!Puños e cintura:
Orgullosísima deles porque a cintura quedou sen grandes frunces nin bolsas. Algo que, a priori, parecíame un reto inalcanzabel. Seguindo paso a paso este tutorial de Mi rincón de mariposas, e facendo varios intentos con alfinetes, á terceira quedou, creo, bastante pasable.

Puños y cintura:
Orgulosísima, de ellos porque la cintura quedó sin grandes fruncidos ni bolsas. Algo que, a priori, me parecía un reto inalcanzable. Siguiendo paso a paso este tutorial de Mi rincón de mariposas, y haciendo varios intentos con alfileres, a la tercera quedó, creo, bastante pasable.

A técnica para os puños das pernas é o mesmiño, polo que non houbo demasiado problema. Agora toca comprobar se podo repetilos :P

La técnica para los puños de las piernas es el mismito, por lo que no hubo demasiado problema. Ahora toca comprobar si puedo repetirlos :P
 O motivo de poñelos foi que entre as miñas marabillosas habilidades, non se atopa a de tomar ben as medidas, jejejeje, así que na primeira proba decateime que quedaran algo curtos. Sumado a que a tea non é nada elástica, axustábase tanto que non baixaban. Así que como solución: Puños

El motivo de ponerlos, fue que entre mis maravillosas habilidades, no se encuentra la de tomar bien las medidas, jejejejje, así que en la primera prueba me di cuenta que eran algo cortos. Sumado a que la tela no es nada elástica, se ajustaban tanto que no bajaban. La soución: Puños


Costuras interiores:
A ver, bonitas, bonitas, non son. ¡Quero unha overlok!!!! (a ver si alguén se da por aludid@ e cae unha neste próximo aniversario) Seguro que así quedan preciosas. Xa non vou decir perfectas, que todo é unha arte. 

Costuras interiores:
A ver, bonitas, bonitas, no son.¡Quiero una overlok!!!! (a ver si alguien se da por aludid@ y cae una este próximo cumpleaños) Seguro que así quedan preciosas. No voy a decir perfectas, porque todo tiene su arte.


Despóis de meditar, pensei... igual teño que cortar un pouco a tea sobrante non si?, e decidinme por facelo coas miñas tesouras de bies, pero non daba un bo resultado. Desfiaba moito a tea. Acabei facendoo con as tesouras tradicionais.

Despues de meditar, pensé... igual tengo que cortar un poco la tela sobrante no?, y me decidí a hacerlo con mis tijeras de bies, pero no daba un resultado bueno. Deshilachaba mucho la tela. Acabé haciéndolo con las tijeras tradicionales.
Outras curiosidades.

Cortar con cutter circular:
Onde se pode facer un master? Non teño naaaaada dominada a técnica. En ocasións non sei se vou cortar un dedo, a man enteira, ou a tea. E bon, rectos o que se din rectos, os cortes, non me saen. As veces ramato cona tesoura para perfilar.

Cortar con cutter circular:
Dónde se puede hacer un master? No tengo naaaaada dominada la técnica. En ocasiones no se si voy a cortarme un dedo, la mano entera o la tela. Y bueno, rectos, rectos, lo que que dicen rectos, los cortes no me salen. A veces acabo con las tijeras para perfilar.Costura en Zig-Zag:
Unha gozada, ben, coser con ela, ben. Dominado. Pero, a miña pregunta foi: para esta tea sería millor unha costura en liña? É normal que se vexa tanto a costura por fóra?

Costura en Zig-Zag:
Una gozada, bien, coser con ella bien. Dominado. Pero, mi pregunta fue: para esta tela sería mejor una costura en línea? Es normal que se vea tanto la costura por fuera?Algo moi bo, cando somos tan novatonas é facer unhas probas previas. Seguín o consello de Naii para comprobar se a tea admite correctamente o fío, a tensión, a puntada.... Así xa tes un traballo previo feito, e evitas atoparte con moitas cousas raras durante a costura.

Algo muy bueno, cuando somos tan novatonas, es hacer unas pruebas previas. Seguí el consejo de Naii para comprobar si la tela admite correctamente el hilo, la tensión, la puntada.... Así tienes un trabajo previo hecho y evitas encontrarte con muchas cosas raras durante la costura.


Tras descoser-recoser, anchear, remedir, prolongar, poñer puños e cinturas, etc.... penso que quedou bastante pasable.
Estou segura que este é o inicio do camiño cara a autosuficiencia na roupa. jejejeje
O seguinte paso: Coserlle uns sarouels á pequerrecha.

Tras descoser-recoser, anchear, remedir, prolongar, poner puños y cinturas, etc... pienso que quedó bastante pasable.
Estoy segura que este es el inicio de mi camino hacia la autosuficiencia en la ropa, jejejejeje.
El siguiente paso: Coserle unos sarouels a la pequerrecha.sexta-feira, 15 de março de 2013

Cose ConMigo un Sarouel ❤

Como vos contaba no anterior post, esta semana apunteime ao Cose Conmigo de Mi rincón de Mariposas. A proposta era coser un Sarouel para nos mesmas.... Como principiante absoluta, este é o meu primeiro CoseConmigo, e o meu primeiro patrón de roupa ( e para min!!!!). Estiven moooi emocionada toda a semana.

Como os contaba en el anterior post, esta semana me apunté al Cose Conmigo de Mi rincón de Mariposas. La propuesta era coser un Sarouel para nosotras... Como principiante absoluta, este es mi primer CoseConmigo, y mi primer patrón de ropa (y para mi!!!). Estuve muuuuuy emocionada toda la semana.


Despóis de varias pequenas complicacións domésticas, estados febriles leves, mocos, toses e demais incidencias... Tachán!!!!

Después de varias pequenas complicaciones domésticas, estados febriles leves, mocos, toses y demás incidencias.... Tachán!!!!

Ahí vai a secuencia do proceso en imaxes.

Ahí va la secuencia del proceso en imágenes.


Tiña todo preparado:
Metro e medio de tea de sudadeira finiña (desas de vrao) mercada na "Feira" dos Xoves en Santiago de Compostela, por 3€/metro. Unha ganga!

Metro y medio de tela de sudadera finita (de esas de veranillo) comprada na "Feira" de los Jueves en Santiago de Compostela, por 3€/metro. Una ganga!

A Tea
La telaO marabilloso patrón de Dawn.
El maraviloso patrón de Dawn.

A máquina de Coser lista para a acción
La máquina de Coser lista para la acción


E a traballar.... Medir, axustar o patrón, cortar, poñer alfinetes.... bla, bla, bla....  e todo iso nun periquete.

Y a trabajar... Medir, ajustar el patrón, cortar, poner alfileres... bla, bla, bla... y todo ese en un periquete.Levoume en total 5 horas. Si, xa sei que isto as mais pro o farán en menos tempo, pero unha ainda está moi pero que moi verde.

Me llevó en total 5 horas. Si, ya se que esto las más pro lo harán en menos teimpo, pero una está muy pero que muy verde todavía.domingo, 10 de março de 2013

Fregados nos que me meto de cando en cando... ❤

Pois nada, despóis de animarme co "Tejemos juntas"  e ver que o pracer do resultado (unha chaquetiña preciosa e moi quentiña,  muitos comentarios no post e descubrir a outras artesanas-artistazas na REDe) decidín apuntarme ao "Cose ConMigo" que Dawn de Mi Rincón de Mariposas, propón para este mes.


Pues nada, después de animarme con el "Tejemos juntas" y ver los resultados (una chaquetita preciosa y muy calentita, muchos comentarios en el post y descubrir a otras artesanas-artistazas en la RED) decidí apuntarme al "Cose ConMigo" que Dawn de Mi rincón de Mariposas nos propone para este mes.


Coser un Sarouel para min mesmiña.... jajajajajaja. Coser, coser, coser... coa máquina de coser!!! Unha boa forma de darlle uso a miña máquina, esta que xa vos presentara cando se converteu nunha membra mais da casiña.

Coser un Sarouel para mi mismita...jajajajajaja. Coser, coser, coser... con la máquina de coser!!! Una buena forma de darle uso a mi máquina, esta que ya os presentara cuando se convirtió en una miembra más de la casita.

Ate agora, cubriu necesidades básica: Coser fundas para coxíns, subir baixos de pantalón, remendos varios, recortar curtinas, vamos... un pouquiño de costura básica de mantemento doméstico.
Ainda non me adentrara no marabilloso mundo da costura creativa. Así que este é un bo momento!!! non?

Hasta ahora, cubrió necesidades básicas: Coser fundas para cojines, subir bajos de pantalones, remiendos varios, recortar cortinas, vamos... un poquito de costura básica de mantenimiento doméstico.
Aún no me adentrara en el marabillosos mundo de la costura creativa. Así que este es un buen momento!!! no?

Xa vos irei poñendo fotos do proceso e do resultado (espero que sexa minimamente decente :P )

Ya os iré poniendo fotos del proceso y del resultado (espero que sea mínimamente decente :P)

Esta semana estiven un pouco liada co traballo, e deixara esta nova actividade para a fin de semana, pero non poido ser... Pequerrecha, que non está moi amiudo maliña, precisou moitos mimiños e muita compañía da súa mamae. Un pouco de febre, uns moquiños e muitas ganas de colo, tetiña e apertas constantes.

Esta semana estuve un poco liada con el trabajo. Había dejado esta nueva actividad para el fin de semana, pero no pudo ser... Pequerrecha, que no está muy habitualmente malita, necesitó de muchos mimitos y mucha compañía de su mamita. Un poquito de fiebre, unos moquitos y muchas ganas de "colo", tetita y abrazos constantes.

Así que... retrasado uns días o comezo do sarouel.

Así que ... retrasado unos días el inicio del sarouel.